Dalen

Utbyggingsstart i slutten av oktober 2017

Grunna god oppslutnad gler det oss å kunne informere om at utbygging av fiber til heimen i Dalen er vedteke!

Entreprenør startar opp med gravearbeid i slutten av oktober og kundeinstallasjonar vert i desember. Kvar einskild som har bestilt fiber til heimen vil i løpet av veka få tilsendt informasjon om kva som skal skje framover.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Informasjonsmøte: Sognaporten 31. august kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbyggingsstart: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: desember 2017
Utbygginga ferdig: 31.12.2017