Dalen

Sal pågår. Utbyggingsstart er avhengig av oppslutnad.

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet skal ha fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Utbygginga vert vedteke så snart minimum 30 kundar har bestilt fiber til heimen. Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon når utbygging er vedteke. Per 12.09.2017 er det totalt 27 abonnentar som har bestilt fiber til heimen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Informasjonsmøte: Sognaporten 31. august kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Utbyggingsstart: Utbyggingsstart vert avklart etter at utbygging er vedeteke (føreset minimum 30 kundar).
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: