NKOM Dalane

Sognenett skal byggje ut NKOM Dalane i Vik

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber i SVik. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga etter sommarferien 2019.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: September 2019
Utbyggingsstart: forventa oppstart vinteren 2019
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: Sommar 2020