Vik

NKOM Dalane

Sognenett skal byggje ut NKOM Dalane i Vik

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber i SVik. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga etter sommarferien 2019.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2019
Utbyggingsstart: forventa oppstart vinteren 2019
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: Sommar 2020

Tenold

Utbygging vedtatt. Oppdrag ute på anbod

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut fiber på Tenold. Utbyggingsstart er avhengig av oppslutnaden. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga. Alle som hittil har signert fiberavtale har fått tilsendt informasjon om status og generell framdrift.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Mars 2018
Utbyggingsstart: Hausten 2019
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Vik sentrum 2

Kundeinstallasjonar i del 2 pågår

Sognenett har vedteke vidare utbygging av fiber til heimen i Vik sentrum. Dei områda med god oppslutnad vert prioritert utbygd i første omgang.

Utsatt oppstart i enkelte områdar
Hatlevegen får utsatt oppstart grunna kommunalt arbeid med vatn- og kloakkrøyr. Det er forventa klart for fiberinstallasjonar frå 2019.

Enkelte delområder i utlyst fiberfelt har dessverre for låg oppslutnad til at me kan starte utbygginga i denne omgang. Kundar som er innanfor desse delområda har fått tilsendt informasjon om gjeldande status og vidare framdrift.

Ynskjer du å bestille?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen. Fiberinteresse kan også meldast inn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 20.06.2015
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før 18.05.2016
Utbygging starta: Desember 2016
Kundeinstallasjon i periode: Ulikt for kvart delområde. Oppstart frå 1. kvartal 2017.
Utbygginga ferdig: 2018