Luster

Hafslo Aust 1

Utbygging pågår

I samarbeid med Luster Energiverk ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber på Hafslo. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Mars 2019
Utbyggingsstart: 1. september
Kundeinstallasjon i periode: oktober 2019
Utbygginga ferdig: November 2019

Veitastrond

Utbygging pågår

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja fiber til Veitastrond. Pr. 30.11.2018 er det 42 signerte avtalar og det er difor gledeleg å stadfeste at etableringsprisen vert justert ned til kr 5.800,- pr. installasjon!

Har du ikkje blitt kontakta? Gi oss gjerne ein lyd om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 27.06.2018
Utbyggingsstart: August 2018
Kundeinstallasjon i periode: mars 2019
Utbygginga ferdig: april 2019

Høyheimsvik og omegn

Utbygging pågår // Over 75 signerte avtalar!

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja ut fiber til Høyheimsvik og omegn. Pr. 27. februar er det over 75 signerte avtalar og dermed vert det redusert etableringspris for alle som har bestilt fiber til heimen!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 27.11.2018
Utbyggingsstart: januar 2019
Kundeinstallasjon i periode: juni-juli 2019
Utbygginga ferdig: juli 2019

Dekningsområde

Dekningsområde for fiberutbygging til Høyheimsvik og omegn.

Dekningsområde for fiberutbygging til Høyheimsvik og omegn.

Mollandsmarki

Utbygginga er ferdig. Ta kontakt med Sognenett for bestilling!Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: September 2018
Utbyggingsstart: September 2018
Kundeinstallasjon i periode: Desember 2018- februar 2019
Utbygginga ferdig: mars 2019

Ornes

Utbygginga er ferdig!

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja ut fiber til Ornes.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: September 2018
Utbyggingsstart: September 2018
Kundeinstallasjon i periode: Desember 2018- januar 2019
Utbygginga ferdig: Februar 2019

Jostedalen Nord

Kort om hovudutbygginga (trinn 1)

Salsstart: August 2017
Informasjonsmøte: 23.08.2017 kl. 19:00, Jostedal Hotell.
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved bestilling innan 31.10.2017.
Utbyggingsstart: Første veka i september 2017
Kundeinstallasjon i periode: Gjerde (byggefeltet, Haugåsen) frå veke 50, 2017. Resterande installasjonar frå juni 2018. Krekane frå august 2018.
Utbygginga ferdig: September 2018

Kort om utvida utbygging (trinn 2): Fåberg, Vigdalen, Myklemyr

Utbyggingstart: 15. August 2018
Kundeinstallasjon: november/desember
Utbygginga ferdig: 31. desember 2018