NKOM Slinde, Fimreite, Barsnes og Ølmheim

Sal pågår. Utbyggingsstart hausten 2019

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber i Sogndal. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Juni 2019
Utbyggingsstart: oktober 2019
Kundeinstallasjon i periode: april-mai 2020
Utbygginga ferdig: juni 2020