Hafslo Aust 1

Sal pågår. Utbyggingsstart avhengig av oppslutnad

I samarbeid med Luster Energiverk ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber på Hafslo. Utbyggingsstart er avhengig av oppslutnaden. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Mars 2019
Utbyggingsstart: forventa oppstart hausten 2019
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: