Brattland, Fjærestad og Balalii

Sal pågår. Utbyggingsstart avhengig av oppslutnad

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber på Balestrand. Utbyggingsstart er avhengig av oppslutnaden. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Juni 2018
Utbyggingsstart: forventa oppstart våren 2019
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: