Brattland, Fjærestad og Balalii

Utbyggingstart seinsommar 2019

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber på Balestrand. Utbygging er vedtatt, og vil starta i veke 33-34. Forventa ferdig til desember 2019.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Juni 2018
Utbyggingsstart: Veke 34
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 15. november 2019