Status utbygging

Kvar bygger me?

Sognenett konkurrerer med kven som helst på kapasitet og har lokal kundehjelp!
Fiber er framtida, og no kan du få ta del i det heilt frå start! Me legg opp til utbygging av fiber-motorveg i fleire områdar.

I ein avgrensa periode tilbyr me låg etableringspris og tilrår difor at du bestillar så tidleg som mogleg.

Bli med på satsinga og kontakt oss i dag for meir informasjon!

Under ser du ein oversikt over dei områdene me held på med både sal og utbygging av fiber til heimen. Områder som er ferdigutbygd tidlegare år er ikkje med i denne oversikta.
Ynskjer du å melda din interesse for fiber i eit område som ikkje er opplista her, klikk deg inn her. 

Forklaring av symbol for prosjektets framdrift

Sal har starta. Me tilbyr redusert etableringspris i ein avgrensa periode.   

Sal har starta. Me tilbyr redusert etableringspris i ein avgrensa periode. 
 

Sal pågår og utbygging har starta. Entreprenør jobber med graving og strekking av fiber i området.

Sal pågår og utbygging har starta. Entreprenør jobber med graving og strekking av fiber i området.

Sal og utbygging pågår. Installasjon hjå kunder har starta.  

Sal og utbygging pågår. Installasjon hjå kunder har starta.
 

Utbygging er fullført og prosjektet er lukka. Meld din interesse dersom du ynskjer fiber i dette området.

Utbygging er fullført og prosjektet er lukka. Meld din interesse dersom du ynskjer fiber i dette området.