Lånefjorden

Installasjon pågår

Alle som har bestilt fiber til heimen og bur nord-aust frå sentralen vart installert i veke 44. Resterande vert installert i løpet av veke 45.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.03.2017
Redusert etableringspris: gjeld ved signering innan 25.08.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 22.04.2017
Utbygging starter: august 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 44-45.
Utbygginga ferdig: November 2017

Dalen

Utbyggingsstart i slutten av oktober 2017

Grunna god oppslutnad gler det oss å kunne informere om at utbygging av fiber til heimen i Dalen er vedteke!

Entreprenør startar opp med gravearbeid i slutten av oktober og kundeinstallasjonar vert i desember. Kvar einskild som har bestilt fiber til heimen vil i løpet av veka få tilsendt informasjon om kva som skal skje framover.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Informasjonsmøte: Sognaporten 31. august kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbyggingsstart: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: desember 2017
Utbygginga ferdig: 31.12.2017

Otnes/Heggviksvåi

Utbygging startar i oktober, med installasjonar frå desember 2017

Utbygging av fiber til heimen på Otnes/Heggviksvåi er vedteke!

Entreprenør startar opp med gravearbeid i slutten av oktober og kundeinstallasjonar vert i desember. Kvar einskild som har bestilt fiber til heimen vil i løpet av veka få tilsendt informasjon om kva som skal skje framover.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbygging starter: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: desember 2017
Utbygginga ferdig: 31.12.2017

Ølnes

Utbygging pågår. Installasjonar frå veke 48

Utbygginga er no i gang og entreprenør skal dei kommande vekene jobbe med grunnarbeidet. Frå veke 48 startar ein opp med installasjonar.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.06.2017
Utbygging starter: veke 44
Kundeinstallasjon i periode: veke 48
Utbygginga ferdig: 2017
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.

Kvam

Utbygginga startar i veke 45, installasjonar frå veke 48.

Utbygginga startar opp frå veke 45, med installasjonar frå veke 48.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.06.2017
Utbygging starter: veke 45, 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 48-49, 2017
Utbygginga ferdig: 2017

Eidsgrendi

Utbygging pågår. Installasjonar frå veke 46

Utbygging er no i gang og entreprenør skal dei kommande vekane jobbe med grunnarbeidet. Frå veke 46 startar ein opp med installasjonar.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 12.06.2017
Utbyggingsstart: veke 44, 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 46-47, 2016
Utbygginga ferdig: 2017
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.

Loftesnes

Utbygging pågår. Installasjon frå veke 49.

Alle som har bestilt fiber til heimen har denne veka fått tilsendt informasjon på e-post og brev med framdriftsplan for prosjektet. Utbygginga er i gang, med oppstart av installasjonar frå veke 49. Prosjektet er forventa ferdigstilt i veke 50.

Må du grave ned fiberrøyr på tomta di?
Dersom du i dag har nedgravd straumkabel til bustaden, må du også grave ned eit fiberrøyr på tomta di fram til husveggen. Fiberrøyr hentast hjå Sognekraft i Sogndal ved å kontakte dei på førehand. Fiberrøyret må vere nedgrad innan seinast 5. november 2017.

Spørsmål eller ynskjer å bestilla?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 09.10.2017
Utbyggingsstart: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 49
Utbygginga ferdig: veke 50, 2017
Atterhald om eventuelle endringar

Flatane

Utbygging pågår. Installasjonar frå veke 49.

Alle som har bestilt fiber til heimen har denne veka fått tilsendt informasjon på e-post og brev med framdriftsplan for prosjektet. Utbygginga er i gang, med oppstart av installasjonar frå veke 49. Prosjektet er forventa ferdigstilt i veke 50.

Må du grave ned fiberrøyr på tomta di?
Dersom du i dag har nedgravd straumkabel til bustaden, må du også grave ned eit fiberrøyr på tomta di fram til husveggen. Fiberrøyr hentast hjå Sognekraft i Sogndal ved å kontakte dei på førehand. Fiberrøyret må vere nedgrad innan seinast 5. november 2017.

Ynskjer du å bestille fiber?
Meld inn din fiberinteresse ved å nytte vårt kontaktskjema som du finn her.

Me er elles tilgjengeleg på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber eller har spørsmål om prosjektet.

Kort om prosjektet


Salsstart: 31.01.2017
Kampanjeprisar på utvalde produkt er gjeldande ved signering innan: 28.02.2017
Utbygging startar: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49
Utbygginga ferdig: veke 50, 2017
Atterhald om endringar i framdriftsplan.

Lambhaug

Utbyggingsstart 3. kvartal 2017. Installasjonsperiode frå veke 47.

I samarbeid med Luster Energiverk og Indre Hafslo Bygde- og Ungdomslag skal Sognenett byggje ut fiber til heimen i områda Lambhaug, Fet, Lundshaugen, Brekkene, Melheim, Bruheim og Sønnesyn.

Bygde- og Ungdomslaget har gjort ein formidabel innsats og det er no over 70 signerte kontraktar!

Entreprenør held på med fiberarbeid og frå veke 46 startar ein opp med installasjonar.


Ynskjer du å bestille fiber til heimen eller har spørsmål?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 08.12.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 15.01.2017
Redusert etableringspris gjeld ved signering før: 01.10.2017
Dugnadsgraving må vere ferdig innan: veke 33, 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 47-49, 2017
Utbygginga ferdig: 2017

Leite

Utbygging pågår. Installasjonar frå veke 44.

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett utvide fiberområdet på Leikanger med feltet "Leite" i 2017. Utbygging pågår og frå veke 44 (oktober/november) startar ein opp med installasjonar. Alle som har bestilt fiber til heimen vert kontakta av entreprenør for installasjonsavtale.
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no.

Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 25. januar 2017
Redusert pris på etablering gjeld ved signering innan : 1. september 2017
Utbygging starter: veke 25, 2017
Kundeinstallasjon, oppstsrt: veke 44 - 2017 (oktober/november)
Utbygginga ferdig: 2017

Strendene

Installasjonar frå veke 41

Kundeinstallasjonar startar opp i løpet av veke 41.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 16.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 31.07.2017
Utbygging starter: veke 38 (september 2017)
Kundeinstallasjon i periode: veke 41, 2017
Utbygginga ferdig: 2017

Steinshølen-Flåmshagen

Utbyggingsstart veke 41 (oktober) - 2017

Utbygging av fiber til heimen startar opp med grunnarbeid frå veke 41-2017. Kundeinstallasjonar i desember, med ferdigstilling av prosjektet 31.12.2017.

Alle som har bestilt fiber til heimen vil i løpet av veka få tilsendt meir informasjon om kva som skjer framover.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Redusert etbaleringspris: gjeld ved bestilling innan 06.11.2017
Utbyggingsstart: veke 41 (oktober), 2017
Kundeinstallasjon i periode: desember 2017
Utbygginga ferdig: 31.12.2017

Vik sentrum 2

Kundeinstallasjonar i del 2 pågår

Sognenett har vedteke vidare utbygging av fiber til heimen i Vik sentrum. Dei områda med god oppslutnad vert prioritert utbygd no i første omgang. pr. 26.09 står det att 20 installasjonar i dei aktuelle områda, med unntak av Hatlevegen.

Kundeinstallasjonar pågår i følgjande område
Hopperstadmarki
Område frå gamlebanken og ned til kommunehuset

Utsatt oppstart i enkelte områdar
Hatlevegen får utsatt oppstart grunn kommunalt arbeid med vatn- og kloakkrøyr. Informasjon er sendt til kundar som vert påverka av dette.

Enkelte delområder i utlyst fiberfelt har dessverre for låg oppslutnad til at me kan starte utbygginga i denne omgang. Kundar som er innanfor desse delområda har fått tilsendt informasjon om gjeldande status og vidare framdrift.

Ynskjer du å bestille?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen. Fiberinteresse kan også meldast inn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 20.06.2015
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før 18.05.2016
Utbygging starta: Desember 2016
Kundeinstallasjon i periode: Ulikt for kvart delområde. Oppstart frå 1. kvartal 2017.
Utbygginga ferdig: 2017

Jostedalen Nord

Sal pågår. Installasjonar i Haugsåsen frå veke 50.

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet Fossøy-Krundalen/Mjølveri skal ha fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Etableringspris er avhengig av tal abonnement
Etter eit positivt informasjonsmøte 23. august er me allereie oppe i 116 abonnement og me held fram arbeidet med å sikre oppslutnaden. Det vil sei at etableringspristen er redusert i forhold til opprinneleg pris.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Informasjonsmøte: 23.08.2017 kl. 19:00, Jostedal Hotell.
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved bestilling innan 31.10.2017.
Utbyggingsstart: Første veka i september 2017
Kundeinstallasjon i periode: Gjerde (byggefeltet, Haugåsen) frå veke 50, 2017. Alle installasjonar skal elles vere ferdig innan 01.06.2018
Utbygginga ferdig: 01.07.2018

Fjærland

Sal pågår.

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vil få tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Informasjon om utbyggingsstart
Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon i høve utbyggingsstart så snart framdriftsplanen er klar frå entreprenør.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Utbyggingsstart: Utbyggingsstart i løpet av 1. kvartal 2018.
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Marifjøra

Utbygging ferdig. Ta kontakt med Sognenett for tilbod.

Bestilling og nye installasjonar kjem no utanom prosjektet med ordinær leveringstid.

Ynskjer du å bestille fiber til heimen?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen eller har andre spørsmål. Førespurnad kan også sendast inn ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 17.11.2016
Redusert pris på etablering gjeld ved bestilling innan: 21. august 2017.
Utbyggingstart: 6. juni 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 36
Utbygginga ferdig: oktober 2017

Lærdal sentrum

Utbygging og kundeinstallasjonar pågår

Entreprenør er godt i gong med fiberutbygginga i Lærdal. Ein startar med kundeinstallasjonane i området Ofta og tek resten fortløpande.

Lyst å vere med på satsinga?
Har du eller nokon du kjenner ikkje bestilt fiber endå, og som har lyst til å vera med på satsinga til Sognenett og Lærdal Energi? Då kan du nytta kontaktskjema som du finn her.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen eller har spørsmål om prosjektet.

Kort om prosjektet


Utbygging startar: februar 2017
Kundeinstallasjonar startar i: veke 25, 2017 (frå Ofta øst og vest)
Utbygginga ferdig: Oktober/november 2017