Dalen

Installasjon pågår

Dei fleste er no oppkopla og installert. Resterande er forventa ferdigsstilt i løpet av januar 2018
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Informasjonsmøte: Sognaporten 31. august kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbyggingsstart: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: desember 2017 (rest i januar 2018)
Utbygginga ferdig: januar 2018

Atterhald om endringar i utbyggingsplan

Lærdal sentrum

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også meldast her.

Kort om prosjektet


Utbygging startar: februar 2017
Kundeinstallasjonar startar: juni-desember 2017
Utbygginga ferdig: desember 2017

Lambhaug

Utbygging og installasjonar pågår.

I samarbeid med Luster Energiverk og Indre Hafslo Bygde- og Ungdomslag byggjer Sognenett ut fiber til heimen i områda Lambhaug, Fet, Lundshaugen, Brekkene, Melheim, Bruheim og Sønnesyn. Dei fleste er no installert og oppkopla. Resterande vert ferdigsstilt i løpet av januar 2018.

Ynskjer du å bestille fiber til heimen eller har spørsmål?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 08.12.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 15.01.2017
Redusert etableringspris gjeld ved signering før: 01.10.2017
Dugnadsgraving må vere ferdig innan: veke 33, 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 47-50, 2017 (resterande i januar 2018)
Utbygginga ferdig: januar 2018

Eidsgrendi

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 12.06.2017
Utbyggingsstart: veke 44, 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49, 2016
Utbygginga ferdig: 2017
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.

Erdal

Sal pågår

Saman med Lærdal Energi og Lærdal kommune skal Sognenett byggje ut fiber til heimen i Erdal. Etter eit positivt informasjonsmøte på Lunheim held me fram signering av fiberavtalar. Utbygginga skal starte opp i løpet av februar 2018 og vere ferdig i mai.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 04.01.2018
Informasjonsmøte: Lunheim 4. januar kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 15.01.2018
Utbyggingsstart: februar 2018
Kundeinstallasjon i periode: våren 2018
Utbygginga ferdig: mai 2018

Loftesnes

Installasjon frå veke 49 - 2017.

Utbygginga er i gang, med oppstart av installasjonar frå veke 49. Prosjektet er forventa ferdigstilt i løpet av januar 2018.

Må du grave ned fiberrøyr på tomta di?
Dersom du i dag har nedgravd straumkabel til bustaden, må du også grave ned eit fiberrøyr på tomta di fram til husveggen. Fiberrøyr hentast hjå Sognekraft i Sogndal ved å kontakte dei på førehand. Fiberrøyret må vere nedgrad innan seinast 5. november 2017 for å bli installert innanfor gjeldande prosjektplan.

Spørsmål eller ynskjer å bestilla?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 09.10.2017
Utbyggingsstart: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49
Utbygginga ferdig: januar 2018
Atterhald om eventuelle endringar

Flatane

Utbygging pågår. Installasjonar frå veke 49.

Utbygginga er i gang, med oppstart av installasjonar frå veke 49. Prosjektet er forventa ferdigstilt i januar 2018.

Må du grave ned fiberrøyr på tomta di?
Dersom du i dag har nedgravd straumkabel til bustaden, må du også grave ned eit fiberrøyr på tomta di fram til husveggen. Fiberrøyr hentast hjå Sognekraft i Sogndal ved å kontakte dei på førehand. Fiberrøyret må vere nedgrad innan seinast 5. november 2017.

Ynskjer du å bestille fiber?
Meld inn din fiberinteresse ved å nytte vårt kontaktskjema som du finn her.

Me er elles tilgjengeleg på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber eller har spørsmål om prosjektet.

Kort om prosjektet


Salsstart: 31.01.2017
Kampanjeprisar på utvalde produkt er gjeldande ved signering innan: 28.02.2017
Utbygging startar: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49
Utbygginga ferdig: januar 2018
Atterhald om endringar i framdriftsplan.

Ølnes

Utbygging pågår. Pre-installasjonar frå veke 49

Utbygginga er no i gang og entreprenør skal dei kommande vekene jobbe med grunnarbeidet. Frå veke 49 startar ein opp med pre-installasjonar hjå dei som er klar.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.06.2017
Utbygging starter: veke 44
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49
Utbygginga ferdig: januar 2018
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.

Kvam

Utbygginga startar i veke 45, pre-installasjonar frå veke 49.

Utbygginga startar opp frå veke 45. Entreprenør startar opp med pre-installasjonar frå veke 49.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.06.2017
Utbygging starter: veke 45, 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49, 2017
Utbygginga ferdig: januar 2018

Leite

Utbygging ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig, nokre få installasjonar som står att vert teke i januar. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no.

Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 25. januar 2017
Redusert pris på etablering gjeld ved signering innan : 1. september 2017
Utbygging starter: veke 25, 2017
Kundeinstallasjon, oppstsrt: oktober/november 2017
Utbygginga ferdig: 01.12.2017

Lånefjorden

Utbygging ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.03.2017
Redusert etableringspris: gjeld ved signering innan 25.08.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 22.04.2017
Utbygging starter: august 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 44-45.
Utbygginga ferdig: November 2017

Flåm

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga i Flåm. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Redusert etableringspris: gjeld ved signering innan 15.08.2017.
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Utbygging starter: veke 25 (juni), 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 32 (august), 2017
Utbygginga ferdig: 01.12.2017

Steinshølen-Flåmshagen

Utbyggingsstart oktober 2017. Installasjonar i februar 2018.

Utbygging av fiber til heimen startar opp med grunnarbeid i oktober 2017. Kundeinstallasjonar i februar 2018.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Redusert etbaleringspris: gjeld ved bestilling innan 06.11.2017
Utbyggingsstart: veke 41 (oktober), 2017
Kundeinstallasjon i periode: februar 2018
Utbygginga ferdig: 31.03.2018

Ylvisåker

Sal pågår. Utbyggingsstart avhengig av gangveg til Ylvisåker

Fiberutbygginga er utsatt til 1. halvår av 2018 grunna forseinka ferdigstillelse av ny gangveg til Ylvisåker. Meir informasjon om fiberprosjektet vert sendt ut når framdriftsplan er avklart.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen. Førespurnad kan også sendast inn ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 30.05.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 30.06.2016
Utbygging starta: 1. halvår 2018
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Atterhald om endringar i framdriftsplan.

Otnes/Heggviksvåi

Utbygging startar i januar 2018

Utbygging av fiber til heimen på Otnes/Heggviksvåi er vedteke!

Entreprenør startar opp med gravearbeid i januar og kundeinstallasjonar vert innan 1.kvartal 2018.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbygging starter: januar 2018
Kundeinstallasjon i periode: februar-mars 2018
Utbygginga ferdig: innan 1.kvartal 2018

Atterhald om endringar i utbyggingsplan.

Strendene

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 16.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 31.07.2017
Utbygging starter: veke 38 (september 2017)
Kundeinstallasjon i periode: veke 41, 2017
Utbygginga ferdig: 2017

Vik sentrum 2

Kundeinstallasjonar i del 2 pågår

Sognenett har vedteke vidare utbygging av fiber til heimen i Vik sentrum. Dei områda med god oppslutnad vert prioritert utbygd no i første omgang. pr. 26.09 står det att 20 installasjonar i dei aktuelle områda, med unntak av Hatlevegen.

Kundeinstallasjonar pågår i følgjande område
Hopperstadmarki
Område frå gamlebanken og ned til kommunehuset

Utsatt oppstart i enkelte områdar
Hatlevegen får utsatt oppstart grunna kommunalt arbeid med vatn- og kloakkrøyr. Informasjon er sendt til kundar som vert påverka av dette.

Enkelte delområder i utlyst fiberfelt har dessverre for låg oppslutnad til at me kan starte utbygginga i denne omgang. Kundar som er innanfor desse delområda har fått tilsendt informasjon om gjeldande status og vidare framdrift.

Ynskjer du å bestille?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen. Fiberinteresse kan også meldast inn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 20.06.2015
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før 18.05.2016
Utbygging starta: Desember 2016
Kundeinstallasjon i periode: Ulikt for kvart delområde. Oppstart frå 1. kvartal 2017.
Utbygginga ferdig: 2018