Ølnes

Sal pågår. Utbyggingsstart i oktober 2017

Utbygginga er no vedteke og me manglar berre 1 eller fleire signerte avtalar før etableringsprisen kan reduserast. Utbyggingsstart vert tidlegare enn først førespegla og startar opp i løpet av oktober 2017.

Alle som har bestilt fiber til heimen vil i løpet av veka få tilsendt meir informasjon om utbygginga.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.06.2017
Utbygging starter: Oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 2017
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.

Kvam

Sal pågår. Utbyggingsstart i løpet av oktober 2017

Utbyggingsstart vert tidlegare enn først førespegla og startar opp i løpet av oktober 2017.

Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon i løpet av veka.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.06.2017
Utbygging starter: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 2017

Eidsgrendi

Sal pågår. Utbyggingsstart i løpet av oktober 2017

Utbygging er vedteke og oppstart vert tidlegare enn først førespegla og startar opp i løpet av oktober 2017.

Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon i løpet av veka, og informasjon om at etableringspris vert redusert dersom ein får naudsynt tal signerte avtalar.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 12.06.2017
Utbyggingsstart: Oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 2017
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.

Lånefjorden

Utbyggingsstart pågår

Utbygging pågår og i veke 39-40 vert det arbeid i høgspent. Alle som har bestilt fiber til heimen vert oppkopla rundt veke 44.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.03.2017
Redusert etableringspris: gjeld ved signering innan 25.08.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 22.04.2017
Utbygging starter: august 2017
Kundeinstallasjon i periode: rundt veke 44.
Utbygginga ferdig:

Strendene

Utbyggingsstaart i veke 38 (september 2017)

Det er no nok oppslutnad til at utbygging er vedteke og utbygginga startar opp i løpet av veke 38. Forventa ferdig i løpet av veke 39. Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon per e-post/brev.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 16.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 31.07.2017
Utbygging starter: veke 38 (september 2017)
Kundeinstallasjon i periode: veke 38-39
Utbygginga ferdig: veke 39 (september 2017)

Jostedalen Nord

Sal pågår. Utbyggingsstart i byrjinga av september 2017

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet Fossøy-Krundalen/Mjølveri skal ha fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Etableringspris er avhengig av tal abonnement
Etter eit positivt informasjonsmøte 23. august er me allereie oppe i 94 abonnement og me held fram arbeidet med å sikre oppslutnaden. Ved 110 eller fleire abonnementer vert etableringsprisen redusert.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Informasjonsmøte: 23.08.2017 kl. 19:00, Jostedal Hotell.
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved bestilling innan 31.10.2017.
Utbyggingsstart: Første veka i september 2017
Kundeinstallasjon i periode: Gjerde (byggefeltet, Haugåsen) frå 01.11.2017. Alle installasjonar skal elles vere ferdig innan 01.06.2018
Utbygginga ferdig: 01.07.2018

Dalen

Sal pågår. Utbyggingsstart er avhengig av oppslutnad.

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet skal ha fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Utbygginga vert vedteke så snart minimum 30 kundar har bestilt fiber til heimen. Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon når utbygging er vedteke. Per 12.09.2017 er det totalt 27 abonnentar som har bestilt fiber til heimen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Informasjonsmøte: Sognaporten 31. august kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Utbyggingsstart: Utbyggingsstart vert avklart etter at utbygging er vedeteke (føreset minimum 30 kundar).
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Fjærland

Sal pågår. Møt oss i Fjærland 2. september

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vil få tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Møt oss i Fjærland for signering av fiberkontrakt Me vil vere tilgjengeleg i grendahuset 2. september mellom kl. 10:00-16:00.

Informasjon om utbyggingsstart
Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon i høve utbyggingsstart så snart framdriftsplanen er klar frå entreprenør.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Utbyggingsstart: Utbyggingsstart i løpet av 1. kvartal 2018.
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Lambhaug

Utbyggingsstart 3. kvartal 2017

I samarbeid med Luster Energiverk og Indre Hafslo Bygde- og Ungdomslag skal Sognenett byggje ut fiber til heimen i områda Lambhaug, Fet, Lundshaugen, Brekkene, Melheim, Bruheim og Sønnesyn.

Bygde- og Ungdomslaget har gjort ein formidabel innsats og det er no over 70 signerte kontraktar!

Entreprenør startar opp med fiberarbeidet frå veke 34 og forventa oppstart av installasjonar er frå veke 41.


Ynskjer du å bestille fiber til heimen eller har spørsmål?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 08.12.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 15.01.2017
Redusert etableringspris gjeld ved signering før: 01.10.2017
Dugnadsgraving må vere ferdig innan: veke 33, 2017
Kundeinstallasjon i periode: forventa oppstart i veke 41, 2017
Utbygginga ferdig:

Marifjøra

Utbyggingsstart 6. juni 2017. Kundeinstallasjonar frå veke 36.

I samarbeid med Luster Energiverk og grendalaget skal Sognenett byggje ut fiber til heimen i Marifjøra. Utbygginga startar opp frå 6. juni 2017.

Kundeinstallasjonar startar i veke 36.

Har du spørsmål om prosjektet? Ta gjerne kontakt med Sognenett på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Fiberinteresse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 17.11.2016
Redusert pris på etablering gjeld ved signering innan: 21. august 2017
Utbyggingstart: 6. juni 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 36
Utbygginga ferdig: hausten 2017

Steinshølen-Flåmshagen

Sal pågår. Utbyggingsstart i løpet av 2017.

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet skal ha fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga. Utbyggingsstart vert i løpet av 2017.

Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon i høve utbyggingsstart så snart framdriftsplanen er klar frå entreprenør.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Utbyggingsstart: 2017
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Otnes/Heggviksvåi

Sal pågår. Utbygging er avhengig av oppslutnad

I samarbeid med Aurland Energiverk ynskjer Sognenett å utvide fiberområdet i Aurland sentrum med Otnes/Heggviksvåi som neste byggjetrinn. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert no kontakta for meir informasjon og tilbod om å bli med på satsinga. Oppslutnad er viktig for utbygginga!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Utbygging starter: 2017 (ved nok oppslutnad)
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Bakkingavegen

Utbygging ferdig. Ta kontakt med Sognenett for tilbod.

Utbygging av fiber til heimen i området er no ferdigstilt.

Ynskjer du å bestille fiber til heimen i dette området?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) eller send inn din førespurnad ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet


Salsstart: 20.03.2017
Kampanjeprisar på utvalde produkt er gjeldande ved signering innan: 20.04.2016
Utbygging startar: veke 21, 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 25-26, 2017
Utbygginga ferdig:30.06.2017

Vik sentrum 2

Kundeinstallasjonar i del 2 pågår

Sognenett har vedteke vidare utbygging av fiber til heimen i Vik sentrum. Dei områda med god oppslutnad vert prioritert utbygd no i første omgang.

Kundeinstallasjonar pågår i følgjande område
Hopperstadmarki
Område frå gamlebanken og ned til kommunehuset

Utsatt oppstart i enkelte områdar
Hatlevegen får utsatt oppstart grunn kommunalt arbeid med vatn- og kloakkrøyr. Informasjon er sendt til kundar som vert påverka av dette.

Enkelte delområder i utlyst fiberfelt har dessverre for låg oppslutnad til at me kan starte utbygginga i denne omgang. Kundar som er innanfor desse delområda har fått tilsendt informasjon om gjeldande status og vidare framdrift.

Ynskjer du å bestille?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen. Fiberinteresse kan også meldast inn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 20.06.2015
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før 18.05.2016
Utbygging starta: Desember 2016
Kundeinstallasjon i periode: Ulikt for kvart delområde. Oppstart frå 1. kvartal 2017.
Utbygginga ferdig:

Lærdal sentrum

Utbygging og kundeinstallasjonar pågår

Entreprenør er godt i gong med fiberutbygginga i Lærdal. Ein startar med kundeinstallasjonane i området Ofta og tek resten fortløpande.

Lyst å vere med på satsinga?
Har du eller nokon du kjenner ikkje bestilt fiber endå, og som har lyst til å vera med på satsinga til Sognenett og Lærdal Energi? Då kan du nytta kontaktskjema som du finn her.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen eller har spørsmål om prosjektet.

Kort om prosjektet


Utbygging startar: februar 2017
Kundeinstallasjonar startar i: veke 25, 2017 (frå Ofta øst og vest)
Utbygginga ferdig: Oktober/november 2017

Flåm

Sal pågår. Utbyggingsstart i juni. Installasjonar frå veke 32

I samarbeid med Aurland Energiverk skal Sognenett byggje ut meir fiber i Flåm. Utbyggingsstart i juni, med kundeinstallasjonar frå veke 32 (andre veka i august).

Informasjon med framdriftsplan er sendt ut til alle som har bestilt fiber til heimen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Redusert etableringspris: gjeld ved signering innan 15.08.2017.
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Utbygging starter: veke 25 (juni), 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 32 (august), 2017
Utbygginga ferdig:

Leite

Sal pågår. Utbyggingsstart i veke 25 (juni)

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett utvide fiberområdet på Leikanger med feltet "Leite" i 2017. Utbygginga startar opp med graving i veke 25. Alle som har bestilt fiber til heimen skal ha fått tilsendt meir informasjon om utbygginga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no.

Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 25. januar 2017
Redusert pris på etablering gjeld ved signering innan : 1. september 2017
Utbygging starter: veke 25, 2017
Kundeinstallasjon, oppstart: veke 38
Utbygginga ferdig:

Ylvisåker

Sal pågår. Utbyggingsstart avhengig av gangveg til Ylvisåker

Grendalaget har i juni 2016 vore i kontakt med alle innanfor det aktuelle dekningsområdet med tilbod om å bli med på satsinga.
Framdrift for utbygging er avhengig av Statens Vegvesen sin utbygging av gangveg til Ylvisåker. Meir informasjon om fiberprosjektet vert sendt ut når framdriftsplan er avklart.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen. Førespurnad kan også sendast inn ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 30.05.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 30.06.2016
Utbygging starta:
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Flatane

Sal pågår. Utbygging ila. hausten 2017

Alle som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på fibersatsinga.
Meir informasjon om utbygginga vert sendt ut så snart endeleg framdriftsplan er avklart.

Ikkje fått bestilt fiber endå? Meld inn din fiberinteresse ved å nytte vårt kontaktskjema som du finn her.

Me er elles tilgjengeleg på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber eller har spørsmål om prosjektet.

Kort om prosjektet


Salsstart: 31.01.2017
Kampanjeprisar på utvalde produkt er gjeldande ved signering innan: 28.02.2017
Utbygging startar:
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 2017

Fardal-Øvstedalen

Utbygging ferdig. Ta kontakt med Sognenett for tilbod.

Utbygging av fiber til heimen i området er no ferdigstilt. Nybestillingar vert behandla som fortetting og leveranse kjem utanom prosjektet. Normal leveringstid er 5 veker frå bestilling, med atterhald om uføresette hendingar.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen eller har andre spørsmål. Førespurnad kan også sendast inn ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Gjer merksam på at eigendel må vere betalt inn til grendalaget før ein kan bestille fiber.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 30.06.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 30.06.2016
Etableringspris aukar ved signering etter: 01.01.2017
Utbygging starta: veke 45, 2016
Kundeinstallasjon i periode: veke 8-12, 2017 (atterhald om uføresette hendingar)
Utbygginga ferdig: mars 2017