NKOM Dalane

Sognenett skal byggje ut NKOM Dalane i Vik

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber i SVik. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga etter sommarferien 2019.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: September 2019
Utbyggingsstart: forventa oppstart vinteren 2019
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: Sommar 2020

NKOM Slinde, Fimreite, Barsnes og Ølmheim

Sal pågår. Utbyggingsstart hausten 2019

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber i Sogndal. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Juni 2019
Utbyggingsstart: forventa oppstart hausten 2019
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: Juni 2020

Hafslo Aust 1

Utbygging pågår

I samarbeid med Luster Energiverk ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber på Hafslo. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Mars 2019
Utbyggingsstart: 1. september
Kundeinstallasjon i periode: oktober 2019
Utbygginga ferdig: November 2019

Veitastrond

Utbygging pågår

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja fiber til Veitastrond. Pr. 30.11.2018 er det 42 signerte avtalar og det er difor gledeleg å stadfeste at etableringsprisen vert justert ned til kr 5.800,- pr. installasjon!

Har du ikkje blitt kontakta? Gi oss gjerne ein lyd om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 27.06.2018
Utbyggingsstart: August 2018
Kundeinstallasjon i periode: mars 2019
Utbygginga ferdig: april 2019

Høyheimsvik og omegn

Utbygging pågår // Over 75 signerte avtalar!

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja ut fiber til Høyheimsvik og omegn. Pr. 27. februar er det over 75 signerte avtalar og dermed vert det redusert etableringspris for alle som har bestilt fiber til heimen!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 27.11.2018
Utbyggingsstart: januar 2019
Kundeinstallasjon i periode: juni-juli 2019
Utbygginga ferdig: juli 2019

Dekningsområde

Dekningsområde for fiberutbygging til Høyheimsvik og omegn.

Dekningsområde for fiberutbygging til Høyheimsvik og omegn.

Gudvangen

Utbygging pågår.

I samarbeid med Aurland Energiverk ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber i Aurland kommune. Sal pågår og alle som både bur og har bustad innanfor dekningsområde vert invitert til å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 15. oktober kl. 19:00. Stad: Heidrun (Vikinglandsbyen)
Salsstart: Oktober 2018
Utbyggingsstart: nov 18
Kundeinstallasjon i periode: installasjonsperiode er frå juni-august 2019
Utbygginga ferdig: forventa ferdig første halvår 2019

Dekningsområde

Kart_Gudvangen FTH_09.10.2018.PNG

Mollandsmarki

Utbygginga er ferdig. Ta kontakt med Sognenett for bestilling!Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: September 2018
Utbyggingsstart: September 2018
Kundeinstallasjon i periode: Desember 2018- februar 2019
Utbygginga ferdig: mars 2019

Ornes

Utbygginga er ferdig!

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja ut fiber til Ornes.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: September 2018
Utbyggingsstart: September 2018
Kundeinstallasjon i periode: Desember 2018- januar 2019
Utbygginga ferdig: Februar 2019

Jostedalen Nord

Kort om hovudutbygginga (trinn 1)

Salsstart: August 2017
Informasjonsmøte: 23.08.2017 kl. 19:00, Jostedal Hotell.
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved bestilling innan 31.10.2017.
Utbyggingsstart: Første veka i september 2017
Kundeinstallasjon i periode: Gjerde (byggefeltet, Haugåsen) frå veke 50, 2017. Resterande installasjonar frå juni 2018. Krekane frå august 2018.
Utbygginga ferdig: September 2018

Kort om utvida utbygging (trinn 2): Fåberg, Vigdalen, Myklemyr

Utbyggingstart: 15. August 2018
Kundeinstallasjon: november/desember
Utbygginga ferdig: 31. desember 2018

Tenold

Utbygging vedtatt. Oppdrag ute på anbod

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut fiber på Tenold. Utbyggingsstart er avhengig av oppslutnaden. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga. Alle som hittil har signert fiberavtale har fått tilsendt informasjon om status og generell framdrift.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Mars 2018
Utbyggingsstart: Hausten 2019
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Fjærland

Utbygging pågår. Utbyggingsstart august 2018

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet har fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Informasjon om utbyggingsstart
Alle som har bestilt fiber til heimen har fått tilsendt utbyggingsinformasjon.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Utbyggingsstart: Utbyggingsstart august 2018
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 47
Utbygginga ferdig: januar 2019

Ylvisåker

Utbygginga er ferdig.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Registrer gjerne din interesse ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 30.05.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 30.06.2016
Utbygging starta: juni 2018
Kundeinstallasjon i periode: august/september 2018
Utbygginga ferdig: 2018

Atterhald om endringar i framdriftsplan.

Brattland, Fjærestad og Balalii

Utbyggingstart seinsommar 2019

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber på Balestrand. Utbygging er vedtatt, og vil starta i veke 33-34. Forventa ferdig til desember 2019.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Juni 2018
Utbyggingsstart: Veke 34
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 15. november 2019

Kløvi

Utbyggingsstart hausten 2018

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber på Leikanger med området Kløvi. Utbyggingsstart vert i løpet av hausten 2018.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 20.02.2018
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 20.03.2018
Utbyggingsstart: hausten 2018
Kundeinstallasjon i periode: oktober/november 2018
Utbygginga ferdig: november 2018

Otnes/Heggviksvåi

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbygging starter: januar 2018
Kundeinstallasjon i periode: startar opp etter påska
Utbygginga ferdig: april 2018

Atterhald om endringar i utbyggingsplan.

Vestreim

Utbyggingsstart august 2018

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut fiber på Vestreim. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Utbygginga har starta.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 05.03.2018
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 05.04.2018
Utbyggingsstart: sommaren 2018
Kundeinstallasjon i periode: slutten av oktober (veke 44)
Utbygginga ferdig: 30 november 2018

Erdal

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også meldast inn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 04.01.2018
Informasjonsmøte: Lunheim 4. januar kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 15.01.2018
Utbyggingsstart: veke 6, februar 2018
Kundeinstallasjon i periode: veke 10-12
Utbygginga ferdig: mars 2018

Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.

Steinshølen-Flåmshagen

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Redusert etbaleringspris: gjeld ved bestilling innan 06.11.2017
Utbyggingsstart: veke 41 (oktober), 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå februar 2018
Utbygginga ferdig: Februar 2018