Gudvangen

Sal pågår. Utbyggingsstart avhengig av oppslutnad

I samarbeid med Aurland Energiverk ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber i Aurland kommune. Sal pågår og alle som både bur og har fritidsbustad innanfor dekningsområde vert invitert til å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 15. oktober kl. 19:00. Stad: Heidrun (Vikinglandsbyen)
Salsstart: Oktober 2018
Utbyggingsstart: Avhengig av oppslutnad
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Dekningsområde

Kart_Gudvangen FTH_09.10.2018.PNG

Mollandsmarki

Sal pågår. Utbygginga har starta!

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja ut fiber til Mollandsmarki. Utbygginga er i gang og grunna god oppslutnad vert etableringsprisen redusert frå det opphavlege tilbodet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: September 2018
Utbyggingsstart: September 2018
Kundeinstallasjon i periode: November-desember 2018
Utbygginga ferdig: 2018

Ornes

Sal pågår. Utbygginga har starta!

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja ut fiber til Ornes. Utbygginga er i gang og grunna god oppslutnad vert etableringsprisen redusert frå det opphavlege tilbodet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: September 2018
Utbyggingsstart: September 2018
Kundeinstallasjon i periode: November-desember 2018
Utbygginga ferdig: 2018

Jostedalen Nord

Kort om hovudutbygginga (trinn 1)

Salsstart: August 2017
Informasjonsmøte: 23.08.2017 kl. 19:00, Jostedal Hotell.
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved bestilling innan 31.10.2017.
Utbyggingsstart: Første veka i september 2017
Kundeinstallasjon i periode: Gjerde (byggefeltet, Haugåsen) frå veke 50, 2017. Resterande installasjonar frå juni 2018. Krekane frå august 2018.
Utbygginga ferdig: September 2018

Kort om utvida utbygging (trinn 2): Fåberg, Vigdalen, Myklemyr

Utbyggingstart: 15. August 2018
Kundeinstallasjon: november/desember
Utbygginga ferdig: 31. desember 2018

Tenold

Sal pågår. Utbyggingsstart avhengig av oppslutnad

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut fiber på Tenold. Utbyggingsstart er avhengig av oppslutnaden. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga. Pr. august 2018 mangler me berre nokre få kontraktar for å kunne vedta utbygging. Alle som hittil har signert fiberavtale har fått tilsendt informasjon om status og generell framdrift.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Mars 2018
Utbyggingsstart: avhengig av god nok oppslutnad.
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Fjærland

Utbygging pågår. Utbyggingsstart august 2018

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet har fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Informasjon om utbyggingsstart
Alle som har bestilt fiber til heimen har fått tilsendt utbyggingsinformasjon.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Utbyggingsstart: Utbyggingsstart august 2018
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 47
Utbygginga ferdig: 2018

Veitastrond

Sal pågår. Utbyggingsstart i løpet av august 2018

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja fiber til Veitastrond. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet og er med på interesselista vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga. Etableringspris vert justert ved god oppslutnad pr. 30.11.2018. Pr. juli 2018 er det 22 signerte avtalar.

Har du ikkje blitt kontakta? Gi oss gjerne ein lyd om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 27.06.2018
Utbyggingsstart: August 2018
Kundeinstallasjon i periode: februar-mars 2019
Utbygginga ferdig: april 2019

Ylvisåker

Utbygginga er ferdig.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Registrer gjerne din interesse ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 30.05.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 30.06.2016
Utbygging starta: juni 2018
Kundeinstallasjon i periode: august/september 2018
Utbygginga ferdig: 2018

Atterhald om endringar i framdriftsplan.

Brattland, Fjærestad og Balalii

Sal pågår. Utbyggingsstart avhengig av oppslutnad

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber på Balestrand. Utbyggingsstart er avhengig av oppslutnaden. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Juni 2018
Utbyggingsstart:
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Kløvi

Utbyggingsstart hausten 2018

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber på Leikanger med området Kløvi. Utbyggingsstart vert i løpet av hausten 2018.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 20.02.2018
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 20.03.2018
Utbyggingsstart: hausten 2018
Kundeinstallasjon i periode: oktober/november 2018
Utbygginga ferdig: innan 2018

Otnes/Heggviksvåi

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbygging starter: januar 2018
Kundeinstallasjon i periode: startar opp etter påska
Utbygginga ferdig: april 2018

Atterhald om endringar i utbyggingsplan.

Vestreim

Utbyggingsstart august 2018

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut fiber på Vestreim. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Utbygginga har starta.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 05.03.2018
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 05.04.2018
Utbyggingsstart: sommaren 2018
Kundeinstallasjon i periode: slutten av oktober (veke 44)
Utbygginga ferdig: 30 november 2018

Erdal

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også meldast inn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 04.01.2018
Informasjonsmøte: Lunheim 4. januar kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 15.01.2018
Utbyggingsstart: veke 6, februar 2018
Kundeinstallasjon i periode: veke 10-12
Utbygginga ferdig: mars 2018

Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.

Steinshølen-Flåmshagen

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Redusert etbaleringspris: gjeld ved bestilling innan 06.11.2017
Utbyggingsstart: veke 41 (oktober), 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå februar 2018
Utbygginga ferdig: Februar 2018

Dalen

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Registrer gjerne din interesse ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Informasjonsmøte: Sognaporten 31. august kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbyggingsstart: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: desember 2017 (rest i januar 2018)
Utbygginga ferdig: januar 2018

Atterhald om endringar i utbyggingsplan

Vik sentrum 2

Kundeinstallasjonar i del 2 pågår

Sognenett har vedteke vidare utbygging av fiber til heimen i Vik sentrum. Dei områda med god oppslutnad vert prioritert utbygd i første omgang.

Utsatt oppstart i enkelte områdar
Hatlevegen får utsatt oppstart grunna kommunalt arbeid med vatn- og kloakkrøyr. Det er forventa klart for fiberinstallasjonar frå 2019.

Enkelte delområder i utlyst fiberfelt har dessverre for låg oppslutnad til at me kan starte utbygginga i denne omgang. Kundar som er innanfor desse delområda har fått tilsendt informasjon om gjeldande status og vidare framdrift.

Ynskjer du å bestille?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen. Fiberinteresse kan også meldast inn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 20.06.2015
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før 18.05.2016
Utbygging starta: Desember 2016
Kundeinstallasjon i periode: Ulikt for kvart delområde. Oppstart frå 1. kvartal 2017.
Utbygginga ferdig: 2018

Lærdal sentrum

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også meldast her.

Kort om prosjektet


Utbygging startar: februar 2017
Kundeinstallasjonar startar: juni-desember 2017
Utbygginga ferdig: desember 2017

Leite

Utbygging ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig, nokre få installasjonar som står att vert teke i januar. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no.

Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 25. januar 2017
Redusert pris på etablering gjeld ved signering innan : 1. september 2017
Utbygging starter: veke 25, 2017
Kundeinstallasjon, oppstsrt: oktober/november 2017
Utbygginga ferdig: 01.12.2017