Radio - internett levert gjennom lufta


Har du behov for internettaksess, men har ikkje tilgang via fiber eller koparkabelen?

Radioløysinga er eit godt alternativ der fiber ikkje er tilgjengeleg eller når man ynskjer midlertidig leveranse av internettaksess. Hastigheita som vert levert kan tilpassast ut i frå behov og kapasitet. For å kunne få levert internettaksess via radio krevst det fri sikt til ein av våre basestasjonar.

Ynskjer du meir informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss direkte eller nytt kontaktskjemaet for å sende inn ein førespurnad om radio til di bedrift.

sn-radio