Generelle prisar og vilkår


Oppgjevne prisar er inkl. mva og gjeld privatkundar, med mindre anna er spesifisert.
Atterhald om feil og ev. endringar i prisliste. 

Atterhald om feil i prislista
Oppgjevne prisar gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

Atterhald om feil i prislista
Oppgjevne prisar gjeld privatkundar og er inklusiv mva.
**Etter postens takstar


Ekstra tenester og gebyr


Gebyr ved kansellering, oppseiing eller endring av abonnement i avtaleperiode

*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

* Flytting av abonnement føreset at me kan levere på ny adresse. 
****Gjeld kundar i Sogndal og Kaupanger

 

Gebyr ved kansellering, oppseiing eller endring av abonnement i avtaleperiode

*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

* Flytting av abonnement føreset at me kan levere på ny adresse. 

Gebyr ved kansellering, oppseiing eller endring av abonnement i avtaleperiode

*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

* Flytting av abonnement føreset at me kan levere på ny adresse. 

Gebyr ved kansellering, oppseiing eller endring av abonnement i avtaleperiode

*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.


Prisar for Get TV


Sognenett tek atterhald om trykkfeil og eventuelle endringar i pris og kanalutval i abonnementsperioden.

Prisar gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

Prisar gjeld privatkundar og er inklusiv mva.