Generelle prisar og vilkår


*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.
**Etter postens takstar


Ekstra tenester og gebyrer


*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

* Flytting av abonnement føreset at me kan levere på ny adresse. 
****Gjeld kundar i Sogndal og Kaupanger.

 

*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

* Flytting av abonnement føreset at me kan levere på ny adresse. 

*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

* Flytting av abonnement føreset at me kan levere på ny adresse. 

*Atterhald om feil i prislista
*Prisar oppgitt gjeld privatkundar og er inklusiv mva.


Prisar for Get TV


Sognenett tek atterhald om trykkfeil og eventuelle endringar i pris og kanalutval i abonnementsperioden.

Prisar gjeld privatkundar og er inklusiv mva.

Prisar gjeld privatkundar og er inklusiv mva.