Endring av abonnement | xDSL (internett gjennom telefonkabel)

 

Har du breiband gjennom telefonkabelen og ynskjer å endre hastigheita på ditt abonnement? Då kan du fylla ut følgjande skjema, og me vil undersøkja om det er mogleg å levere abonnement med ynskja hastigheit. 

Oppgradering av abonnement er alltid kostnadsfritt og gjerast så fort som mogleg, uavhengig om du har bindingstid eller ei. Gje oss ein beskjed dersom du ynskjer at oppgraderinga skal skje frå ein spesifikk dato.

Nedgradering av abonnement vert gjennomført den dagen me har motteke førespurnaden, med mindre du ynskjer at endringa skal skje på ein dato fram i tid. Dersom du nedgraderer frå eit abonnement med bindingstid kjem det eit ekstra gebyr, sjå gjeldande prisliste.

 

Ynskja hastigheit *
Oppgjevne hastigheiter er maksimale nettohastigheiter. Oppnådd hastigheit er avhengig av kvalitet og lengde på linja.
Noter her dersom du ynskjer at endringa av abonnementet skal gjerast på ein dato fram i tid.