Oppgradering av hastigheit Radio

 

Får du internettsignal gjennom vårt trådlause radiosamband? Då kan du fylla ut følgjande skjema, og me vil undersøkja om det er mogleg å levere abonnement med ynskja hastigheit. 

Oppgradering av abonnement er alltid kostnadsfritt og gjerast så fort som mogleg, uavhengig om du har bindingstid eller ei. Gje oss ein beskjed dersom du ynskjer at oppgraderinga skal skje frå ein spesifikk dato.

Nedgradering av abonnement vert gjennomført i slutten av påfølgande månad frå den dagen me har motteke førespurnaden. Me sendar deg ein stadfesting på førehand med informasjon om endringsdato. Dersom du nedgraderer frå eit abonnement med bindingstid kjem det eit ekstra gebyr, sjå gjeldande prisliste.

 

Fornamn og etternamn
Ynskja hastigheit *
Oppgjevne hastigheiter er maksimale nettohastigheiter. Oppnådd hastigheit er avhengig av kvalitet og lengde på linja.