Oppgradering av ditt fiberabonnement


Hastigheiter over 100/100 Mbit/s er tilgjengeleg i dei aller fleste fiberområder, men kan vere utstyrsbetinga.
Dersom du i dag har fibermodem av typen Tilgin HG1551, vil det vere naudsynt med oppgradering av fibermodemet i tillegg (eingongskostnad kr 990,-).

Oppgradering av abonnement er alltid kostnadsfritt og gjerast så fort som mogleg, uavhengig om du har bindingstid eller ei. 

Nedgradering av abonnement vert gjennomført i slutten av påfølgande månad, rekna frå den dagen me har motteke førespurnaden. Me sendar deg ein stadfesting på førehand med informasjon om endringsdato. Dersom du nedgraderer frå eit abonnement med bindingstid kjem det eit ekstra gebyr, sjå gjeldande prisliste.

 

DD.MM.ÅÅÅÅ
Tilbod (kampanjer) med 12 mnd. avtaleperiode
Vel eit av desse abonnementane dersom du ynskjer kampanjepris.
Følgjande prisar føreset ein bindingstid på 12 månadar frå abonnementet vert oppgradert. Oppgjevne hastigheiter er maksimale nettohastigheit levert til din heimesentral. Abonnement kan vere utstyrsbetinga.
Oppgradering av abonnement utan ny avtaleperiode
Vel eit av desse abonnementane dersom du ikkje ynskjer ny avtaleperiode.
Oppgjevne hastigheiter er maksimale nettohastigheiter levert til heimesentralen. Abonnement kan vere utstyrsbetinga.
Påmelding nyheitsbrev
Du kan når som helst melde deg av tenesta ved å sende ein e-post til post@sognenett.no