Operatør


Kontakt oss

Nettleiar:
John Geir Sperle
Tlf. 940 08 901
jgs@sognenett.no

Salsansvarleg for Bedrift:
Jørgen Finsrud Dale
Tlf. 940 10 761
jfd@sognenett.no

Vidaresal av linjer og kapasitet

Sognenett er ein lokal operatør som tek distriktet på alvor.

Me jobbar fortløpande med å bygge ut vårt fibernett for å kunne levere til både privat- og næringskundar.

Hjå oss får du tilgang på:

  • Største fibernettet i Sogn
  • Lokal kunnskap
  • Konkurransedyktige prisar
  • Kvalitetsprodukt
  • Raskaste veg til Oslo frå Sogn

Er du ein operatør med førespurnad om leveranse av kapasitet i Sogn?

Me samarbeider med fleire nasjonale operatørar for å levere kapasitetar til næringskundar i dag.

Ta gjerne direkte kontakt med oss eller send ein førespurnad til operator@sognenett.no.