Operatør


Kontakt oss

Salsleiar
Eldar Skjeldestad Åsebø
Tlf. 959 29 197
eldar@sognenett.no

Vidaresal av linjer og kapasitet

Sognenett er ein lokal operatør som tek distriktet på alvor. Me er i dag den største fiberleverandøren i Sogn og jobbar fortløpande med vidare utbygging.

Hjå oss får du tilgang på:

  • Største fibernettet i Sogn
  • Lokal kunnskap
  • Konkurransedyktige prisar
  • Kvalitetsprodukt
  • Raskaste veg til Oslo frå Sogn

Er du ein operatør med førespurnad om leveranse av kapasitet i Sogn?

Me samarbeider med fleire nasjonale operatørar for å levere kapasitetar til næringskundar i dag.

Ta gjerne direkte kontakt med oss eller send ein førespurnad til operator@sognenett.no.