Sognenett AS

For å sikre eit heilskapleg og godt tilbod til breibandskundar i vår region, skipa lokale energi- og IT-selskap Sognenett AS i 2007. Me er i dag størst på fiber i Sogn med kommunane Balestrand, Vik, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal og Aurland som vårt dekningsområde. 

Som ein lokal tilbydar set me stor pris på våre kundar og me jobbar til ein kvar tid for å vere eit fyrsteval med konkurransedyktige produkt. Meir fart, meir moro!


Tilsette

Marknad, sal og kundeteneste

Drift og teknisk