Størst på lynrask fiber i Sogn


Sognenett tilbyr fiberoptisk aksess til både små og store bedriftar, utleigeaktørar og offentlege verksemder.

Med fiber frå Sognenett kan du i praksis få ubegrensa bandbreidde. Me kan levere alt fra 1 Mbit/s til 1000 Mbit/s, noko som dekkjer dei fleste behov i dag og i framtida.

Etableringspris på ei slik løysning vil kunne variere frå stad til stad, men betingelsane ellers er tilsvarende som for xDSL-baserte løysningar.

Før var det koparkabelen som gjaldt for dei fleste, men no er det fiberkabelen som er framtida for både bedrift og private husstandar. Fiberkabelen er tynn som eit hårstrå, og formidlar lyssignal i staden for strømpulsar. Dette gjev ein enorm fart og kapasitet, samanlikna med dei tradisjonelle linjene som har vært brukt til telefon og kabel tv-signal.

Fordel med fiberoptisk kabel

Det meste av digital kommunikasjon vil i framtida gå i fiberoptisk kabel. Nye tenester vil dukke opp i eit stadig raskare tempo. Med raskare linjer aukar moglegheitane for nye bruksområder. Arbeidsdagen kan effektiviserast ved at overføring av større mengder data ikkje lenger er eit problem.

  • Stor fart, stabilt nett og driftstryggleik for di bedrift
  • Kvaliteten på fiber kan ikkje samanliknast med dei tradisjonelle koparlinjene
  • Kapasiteten i ein fiberoptisk kabel er ufattelig, og dekkjer dine kommunikasjonsbehov for framtida
  • Med fiber får ein synkrone linjer og ubregrensa med hastigheit.
fiber_kabling

Ynskjer du meir informasjon?

Ynskjer di bedrift ei fiberløysing eller ein uformell prat kring kva slags mogelegheiter som er tilgjengeleg? Ta gjerne kontakt med oss direkte eller send inn ein førespurnad ved å nytte kontaktskjemaet.