• Framtidsretta val som formidlar lyssignal i staden for straumimpulsar.

  • Betre stabilitet, driftstryggleik og oppetid enn andre alternativ. Vert ikkje påverka av lyn slik som telefonkabelen gjer.

  • Vel akkurat det abonnementet du ynskjer.

  • Lik fart på opp- og nedlastinga.

TIPS! Farten som vert levert inn til bustaden skal delast mellom alle som er tilkopla. Vel difor raskt nok abonnement og oppgrader med fleire trådlause punkt etter behov.

Hastigheit

Fortel kor fort du kan laste ned og opp frå internett. Med høg hastigheit kan ventetida bli redusert.

Kapasitet

Er minst like viktig som hastigheita. Kapasiteten avgjer kor mange som kan vere pålogga same nettverk og kor mykje data som kan sendast samstundes.

Kvar kan eg få fiber?

Sognenett er størst på fiber i Sogn og tilbyr dette i fleire områdar. Under "Status utbygging" finn du fiberfelt som er under utbygging. Lista er ikkje utfyllande når det gjeld ferdigutbygde felt, og me tilrår difor at du tek kontakt med oss på for å finna ut om du kan få fiber til heimen. 


Fiberpakke med rabatt


I vår underhaldningspakke får du eit godt grunntilbod til ein fordelaktig pakkepris. Du kan enkelt oppgradera med meir fart eller TV-innhald når du sjølv ynskjer det.