Bestillingsskjema Radio

Eingongskostnadar
Etablering *
Vel om du ynskjer med eller utan bindingstid på abonnementet.
Eigendel trådlaust multimodem *
Abonnement
Abonnement *
Vel det abonnementet du ynskjer. Sognenett tek atterhald om at det er mogleg å levere vald produkt. Me gjer merksam på at oppgjevne hastigheiter er maksimale nettohastigheiter. Oppnådd hastigheit vil vere avhengig av kvalitet og lengde på linja.
Personalia
Stadfesting av valde produkt og at oppgjevne opplysningar er korrekte *