Bestillingsskjema ADSL - breiband gjennom telefonkabelen


Eingongskostnadar
Etablering *
Vel om du ynskjer med eller utan bindingstid på abonnementet.
Eigendel trådlaust multimodem *
Har du fasttelefon? *
Dersom du veljar ja: hugs å noter telefonnummeret i eiget felt. Dersom dette ikkje vert gjort, kjem gebyr for klargjering av linje og linjeleige i tillegg.
Abonnement
Abonnement *
Vel det abonnementet du ynskjer. Sognenett tek atterhald om at det er mogleg å levere vald produkt. Me gjer merksam på at oppgjevne hastigheiter er maksimale nettohastigheiter. Oppnådd hastigheit vil vere avhengig av kvalitet og lengde på linja. Linjeleige kr 99,-/månad kjem i tillegg dersom du ikkje har fasttelefon.
Personalia
Stadfesting av valde produkt og at oppgjevne opplysningar er korrekte *