Bestillingskjema for Get

Har du fiber frå Sognenett? *
Er du allereie Get-kunde frå Sognenett? *
Personalia
Kundenummeret ditt finner du på tilsendt faktura
Gjeld adressa der du ynskjer Get TV
Du får tilsendt ordrestadfestinga på denne adressa etter at bestillinga er behandla.
DD.MM.ÅÅÅÅ
Abonnement
Vel enkeltprodukt *
Startpakken har ein bindingstid på 12 måndar frå oppkopling. Atterhald om eventuelle endringer i pris og kanalutval i abonnementsperioden.
Stadfesting av valde produkt og at oppgjevne opplysningar er korrekte *