Redusert bemanning på kundesenteret

Fredag 14. september har me dessverre redusert bemanning på kundesenteret og det kan difor vere lengre vente- og behandlingstid enn normalt. Me vil svara alle henvendingar så fort som mogleg, men oppmodar om å sende oss ein e-post dersom du ikkje har ein hastesak - eller ta kontakt med oss på ein av dei andre vekedagane.

Tips! Vakttenesta passar alltid på nettet vårt. Legg att talemelding på telefon 9519 2222 dersom du opplever utfall av internett utanfor våre opningstider.