Meir fart, meir moro!

Me tilbyr no Premium fiber til heimen med ekstreme hastigheiter opptil 1000/1000 Mbit/s.

Dei aller fleste fiberkundane våre kan bestille oppgradering til eit av desse abonnementa, så lenge dei har det naudsynte utstyret. Med denne ekstreme kapasiteten får du endå meir ut av fiberkabelen din, levert heilt fram til heimesentralen hjå deg. 

Superraskt internett set større krav til både god trådlaus og kabla dekning i heimen, alt etter kva slags tilkopling du vanlegvis nyttar. Me tilbyr difor redusert pris på Premium Wifi frå AirTies når du oppgraderer til eit premiumabonnement med ein avtaleperiode på 12 månadar. Meir informasjon om våre aksesspunkt frå AirTies finn du her.

Les meir om Premium fiber til heimen her.

KAMPANJE: Utvalde fiberabonnement til berre kr 499,-/månad*

Lansering av Premium fiber til heimen feirast med kampanjepris på utvalde fiberabonnement!

Kampanjetilbodet føreset at du har fiber til heimen frå Sognenett og gjeld berre privatkundar. Har ikkje du fiber til heimen i dag, men har moglegheita til å få dette levert? Sjå her for meir informasjon og ei utfyllande prisliste.

Alle som bestiller kampanjeabonnement i perioda frå 18.01.2016 - 18.03.2016 er også med i trekninga av abonnementet FTH 1000/1000 Mbit/s gratis i eitt heilt år! Total verdi er kr 23 988,-. Vinnaren vert annonsert på heimesida vår etter endt kampanjeperiode. 

* Kampanjeperiode 18.01.2016-18.03.2016. Kampanjepris føreset ein bindingstid på 12 månadar for vald abonnement. Abonnementet fortset deretter løpande til ordinær pris. 
Oppgjevne hastigheiter er garantert levert til heimesentralen.