Nye abonnementsnamn

Me har nyleg endra navn på nokre av våre DSL-abonnement og dette vert synleg på den neste fakturaen du får frå oss.

Det er ingen ekstrakostnadar rundt dette, endringa gjeld berre sjølve namnet. 

Her er oversikta over dei nye namna: