Kanalendringar i Startpakken

Den 25.oktober gjer Get endringar i kanalpakken Start. Mellom anna går kanalane Travel Channel og TNT frå å vere førehandsvalde til valfrie kanalar. 

26 av 40 kanalar i Startpakken er no valfrie, og du får over 70 kanalar å velje mellom. Endringa kan medføre at du mister tilgangen til ein eller fleire kanalar. Om dette er kanalar du ønsker å behalde kan du enkelt velje dem inn igjen i Get sin kanalveljar.

Etter 25.oktober vil Comedy Central, TNT og Travel Channel vere valfrie kanalar. TNT og Travel må veljast inn att om du vil behalde desse.  

For å endre kanalvala dine logg deg på Min Get, vel TV under MIN OVERSIKT og VELG KANALER. Her legg du til kanalane du ynskjer, hugs å trykkje BEKREFT når du har gjort vala dine. Kanalane du veljar inn er tilgjengeleg i løpet av få minuttar.

Det er enkelt og gratis å velje kanalar, og du kan bytte kanalar så ofte du ønsker.

Slik vel du kanalar