Endring av kanalplasseringar

Get gjer endringar i enkelte kanalplasseringar frå 17. januar. Eventuelle opptak som du har vil ikke bli påvirka av endringa. Dersom du har oppretta ei favorittliste, kan du oppleve at kanalane må leggast att på nytt i denne.

Du finn rettleiing for korleis du legg inn kanalane i “Mine kanalar” her.